เตือนด่วน ใครฉีดซิโนฟาร์ม

หมอนิธิ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ช่วยย้ำกันอีกครั้งครับ เตรียมพร้อมเอกสาร จะได้เร่งกันฉีดให้คนที่ยังไม่ได้รับได้รับโดยเร็ว อย่านำไป “ฉีดกระตุ้น” นะครับ เป็นอะไรไปไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี ข้อมูลและเอกสารสำหรับยื่นขอรับการจัดสรร วัคซีนcv-10 ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร / นิติบุคคล สำหรับแต่ละประเภทองค์กร / นิติบุคคล แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ องค์กร / นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 – 999 ราย องค์กร / นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป สถานพยาบาล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนไว้ใช้ในสถานพยาบาลเพื่อให้บริการกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ …

Read More »

วางสิ่งของ จองที่จอดรถ ริมถนนโทษปรับ คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 จากกรณีเรื่องร้องเรียน การจองที่จอดรถ ริมถนน ซึ่งมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับ การวางวัตถุสิ่งของบนทางเดินรถเพื่อจองที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำผิดจะต้องถูกระวางโทษปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท ขณะเดียวกัน ผู้พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 โดยจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ของค่าปรับ หรือสูงสุด 5,000 บาท อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งค่าปรับดังกล่าวขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บจริงจากผู้กระทำผิดด้วย เนื่องจากโทษปรับ 10,000 บาท เป็นอัตราโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเรียกเก็บจริงต่ำกว่านั้น ส่วนแบ่งของผู้แจ้งจึงถูกลดหลั่นตามสัดส่วนลงมา Facebook Comments Box

Read More »

รายชื่อจังหวัด ที่ลงทะเบียน ผ่อนค่าไฟได้

เพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ C V -19 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) สามารถลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางดังนี้ 1. installment.pea.co.th 2. แอปพลิเคชัน PEA SMART Plus 3. www.pea.co.th ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมงและสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ อนึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority ตัวย่อ PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง โพสต์ Facebook Comments Box

Read More »

ชาวบ้านถือธนบัตรรุ่นเก่า ขอแลกเงิน 200 ตัดพ้อ เก็บไว้ตั้งนานชีวิตสุดๆแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังเฟสบุ๊ค กะซางกะตาม โพสต์ภาพเหตุการณ์หลังจากที่มีชาวบ้าน จ.เลย รายหนึ่ง นำธนบัตรรุ่นเก่าใบละ 100 บาท มาขอแลกเป็นเงินจำนวน 200 บาท เพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอยหลังโดน พิ ษ โ ค วิ ด-19 เล่นงานมาเป็นเวลานาน พร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่า มีคนเอามาแลก ช่วยพี่ด้วย 1ใบ พี่ขอ 200 เก็บไว้ตั้งนาน..บอกชีวิตสุดๆแล้ว เหตุเกิด เมืองเลย โพสต์ดังกล่าว นอกจากนั้น เจ้าของแบงค์เก่ายังพูดตัดพ้อด้วยว่า ได้เก็บธนบัตรใบดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ในเมื่อถึงยามจำเป็นก็ต้องนำธนบัตรเก่าที่เก็บสะสมไว้มาแลกเป็นเงิน เพื่อซื้อของกินประทังชีวิตในยามคับขัน ขอบคุณที่มาจาก กะซางกะตาม เรียบเรียงโดย siamtopic Facebook Comments Box

Read More »

เช็กเงื่อนไข เดินทางข้ามจังหวัด

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 การ เดินทางข้ามจังหวัด สามารถทำได้แล้วหลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่ยังคงเคอร์ฟิว ซึ่ง 1 กันยายนนี้ สามารถเดินทางได้ กรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโร คบางส่วน ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้การขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้มให้สามารถดำเนินการ โดยกำหนดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 75% ของความผู้โดยสาร ของพาหนะแต่ละประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลานี้ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโร คที่เข้มงวด ตามแนวทางการป้องกันในทุกกรณีทุกโอกาส หรือ Universal Prevention และขอให้ติดตามข้อมูลก่อนการเดินทางว่าจังหวัดปลายทางที่จะเดินทางไปนั้นมีมาตรการป้องกันอย่างไร ผู้เดินทางจากพื้นที่ต่างๆ จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร เนื่องจาก ศบค. ผ่อนคลายให้เกิดการเดินทางได้มากขึ้น แต่ทุกจังหวัดก็ยังมีมาตรการเฉพาะพื้นที่ …

Read More »

สาวเดินเล่นอยู่ในบ้าน เดินเฉียดไปเฉียดมา

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปสุดหวาดเสียวที่แชร์กันมากในโซเชียล เป็นคลิปเตือนภัยสำหรับบ้านใครที่มีบริเวณรอบบ้านรก ต้องระวังสัตว์มีพิษหรือสัตว์เลื้อยคลานอาจเข้ามาในบ้านได้ เช่นเดียวกับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปงูเห่าเข้าบ้าน และตัวเธอดันเหยียบหัวงูโดยไม่รู้ตัว ซึ่งคลิปดังกล่าวมาจากกล้องวงจรปิดบริเวณหลังบ้าน เผยให้เห็นงูเห่าสีดำตัวยาวเฟื้อยตัวหนึ่งกำลังเลื้อยออกมาจากช่องประตู ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เธอเดินออกมาพอดี และเท้าได้เฉียดตัวงูไปนิดเดียว พอหันมากลับมาถึงกับกรี๊ดลั่นด้วยความตกใจสุดขีด ก่อนจะตะโกนบอกคนในบ้านเสียงดังลั่น โดยผู้โพสต์ระบุว่า ยิ่งกลัว ยิ่งเจอ ต่างคนต่างอยู่นะดีแล้ว เสียวขาไม่หายจริง ๆ ซึ่งเธอยังได้โพสต์อีกคลิปมาจากกล้องวงจรปิดอีกมุมเผยให้เห็นนาทีก่อนหน้า งูเห่าได้ฉกไก่ตายไป 1 ตัว และตอนที่เธอเดินออกมาคืองูเห่าออกมารอบ 2 แล้ว ทั้งนี้ หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทางด้านชาวเน็ตหลังชมคลิปต่างหวาดเสียวไปตาม ๆ กัน Facebook Comments Box

Read More »

หมอฮัส เ สี ย ชี วิ ต แ ล้ ว ยิ่งฟังเรื่องราว ยิ่งสะเทือนใจ

วันนี้ (2 ก.ย.2564) ในโลกโซเชียลได้เข้าไปแสดงความเสียใจ หมอฮัส ฮัสมี นุ้ยเด็น คุณหมอที่ขึ้นชื่อเรื่องงานศัลยกรรมของเมืองไทย ได้เสียชีวิตแล้วจากการฆ่ าตั วต า ย หลังจากที่คุณหมอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและต้องรักษามานานประมาณ 5-6 ปี ทั้งนี้ เพื่อน ๆ และคนรู้จัก รวมถึงอดีตคนไข้ ต่างมาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของหมอฮัสเป็นอย่างมาก หลายคนเล่าให้ฟังถึงฝีมือศัลยกรรมของคุณหมอ ที่เป็นที่เลื่องลือชื่อดัง คุณหมอเปิดคลินิกย่านรัชดา และเมื่อลูกค้ามีปัญหา ก็สามารถทักไปหาคุณหมอได้ทุกเมื่อ ด้านครอบครัวได้แจ้งข่าวว่า จะมีพิธีฝังศพหมอฮัส ตามหลักศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดมะซ่อตุ๊ดนียะห์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 หมอ หมอฮัส หมอฮัส หมอฮัส หมอฮัส Facebook Comments Box

Read More »

มาแน่ หนักด้วย 49 จังหวัด ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 3 กันยายน 2564 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, น่าน, ตาก, อุทัยธานี, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, สกลนคร, อุดรธานี, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, …

Read More »

ด่วน ค้นบ้าน ดาบโบ้ มือขวา ผกก.โจ้ เจอหลักฐานคาตา

ความคืบหน้าคดี ผู้กำกับโจ้ หลังจากที่ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 6 ได้อนุญาตให้โอนฝากขัง “ผู้กำกับโจ้” พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล และพวกรวม 7 คน ไปยังส่วนกลาง และให้โอนการขังระหว่างสอบสวน ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ล่าสุดนั้นในวันที่ 2 ก.ย.64 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเปิดปฏิบัติการค้นบ้าน ชุด05 ของผกก.โจ้เเละลูกน้อง โดยทาง”เพจบิ๊กเกรียน” มีรายงานว่า จากคำสั่งของ “บิ๊กใหม่”พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ให้เปิดปฏิบัติการรุ่งสาง ค้นบ้านตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด05 ซึ่ง พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ ได่นำกำลัง ตำรวจกองกำกับการสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ และกองปราบ กระจายกำลังเข้าค้นบ้าน ตำรวจชุด 05 เข้าตรวจค้นห้องพักผกก.โจ้ ได้เจออุปกรณ์การเสพยา และเศษผงสีขาว ไม่ระบุว่าเป็นชนิดใด รอผลตรวจ ขณะอีกชุด ได้ค้นบ้านดาบโบ้ ด.ต.วิสุทธิ์ …

Read More »

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุดเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับทรัพย์ 12 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านโนนสามัคคี หมู่ 7 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อพบกับ นายพสิษฐ์ ฮอพิมาย อายุ 49 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสามัคคี ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา หลังจากทราบว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 หมายเลข 114475 จำนวน 2 ใบ รับเงิน 12 ล้านบาท โดยที่บ้านหลังดังกล่าวมีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดวงเฮงกันเต็มบ้าน จากการสอบถาม นายพสิษฐ์ เล่าว่า ตนมีภรรยาชื่อ นางอารีย์ ฮอพิมาย อายุ 44 ปี และมีลูกชาย 2 คน ซึ่งเลข 75 เป็นเลขที่บ้านที่ตน …

Read More »