Home / ข่าวเด่น / เช็ก10 จังหวัด

เช็ก10 จังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส โ ค วิ ด-1 9 ในประเทศวันนี้ (29 พ.ค.64) ว่าพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่ 4,803 ราย ผู้ ป่ ว ย ยืนยันสะสมในประเทศล่าสุดอยู่ที่ 149,779 ราย โดยมีผู้ ป่ ว ย รักษาหายแล้ว 102,311 ราย เพิ่มขึ้น 4,439 ราย

เช็ก10 จังหวัดติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด กทม.ทะลุพัน- ‘ตรัง’ติดอันดับครั้งแรก

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 สุงสุด มีดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 1,054 ราย ยอด ติ ด เ ชื้ อ ส ะ ส ม 39,463 ราย

2.สมุทรปราการ 215 ราย ยอดติด เ ชื้ อ สะสม 6,397 ราย

3.นนทบุรี 186 ราย ยอด ติ ด เ ชื้ อ สะสม 6,576 ราย

4.ชลบุรี 80 ราย ยอด ติ ด เ ชื้ อ ส ะ ส ม 4,515 ราย

5.ปทุมธานี 65 ราย ยอดติด เ ชื้ อ สะสม 3,338 ราย

6.เพชรบุรี 64 ราย ยอดติด เ ชื้ อ สะสม 4,437 ราย

7.สมุทรสาคร 43 ราย ยอดติด เ ชื้ อ สะสม 2,441 ราย

8.ตรัง 37 ราย ยอดติด เ ชื้ อ สะสม 381 ราย

9.สงขลา 31 ราย ยอดติด เ ชื้ อ สะสม 1,415 ราย

10.นครปฐม 26 ราย ยอดติด เ ชื้ อ สะสม 1,255 ราย

Facebook Comments Box

About admin

Check Also

ลูกค้ายกครอบครัวกินชาบูฟรี

จากกรณีที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์เรื่องราวพฤติกรรมของลูกค้าร้านชาบูแห่งหนึ่ง ที่เข้ามานั่งกินฟรีกันทั้งครอบครัว แต่สุดท้ายเช็กบิลกลับไม่จ่าย อ้างให้ไปแจ้งความเอากับเด็ก ผู้สื่อข่าวจึงได้ดินทางไปที่ร้านดังกล่าว ชื่อร้าน โคยกี๊ หม้อไฟ ตั้งอยู่ เลข 143 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี …